O Radiu Maryja – J. Kaczyński, Prof Peter A. Redpath, dr hab. Krystyna Czuba

W Polsce trwa walka o dusze Zachodu
Peter A. Redpath – profesor zwyczajny St. John’s University

Biorąc pod uwagę arbitralną redukcję języka politycznego do języka zsekularyzowanego i oświeconego, czy tego, co nazywa się “językiem tolerancyjnym”, przez co rozumie się język, który pozostaje w zgodzie z ich świeckimi poglądami, współcześni zsekularyzowani fundamentaliści mają tendencję do popadania w histerię na samą myśl o istnieniu silnego katolickiego medium na arenie publicznej. Z samej swej natury zsekularyzowani fundamentaliści uznają taką religijną obecność za istotowo irracjonalną, moralnie i społecznie zacofaną, nieoświeconą, nietolerancyjną – i nietolerowalną.
wiecej …

Atak na Radio Maryja to atak przeciwko wolności
Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego na konferencji prasowej w Gdyni, niedziela, 30 kwietnia 2006 r.

(…) Jest także inna kwestia; inna sprawa, o której słów kilka chciałem powiedzieć. To jest sprawa bardzo ważna, też związana z mediami. Otóż to jest sprawa wolności mediów w Polsce. Ta wolność mediów jest dzisiaj bardzo wyraźnie zagrożona. Bo wolność mediów nie polega na tym, że jest jakaś grupa, która wyznacza, co wolno, a czego nie wolno powiedzieć, i prowadzi kampanię zmierzającą do tego, żeby te ośrodki, które mówią co innego, były likwidowane i żeby ci ludzie, którzy mówią co innego, byli eliminowani z mediów. Mówię tutaj o sprawie Radia Maryja i sprawie ojca Rydzyka.
Dzieją się tutaj rzeczy zadziwiające. Ci sami, którzy nieustannie powołują się na zasadę wolności mediów, np. wtedy, kiedy ludzi obrażają, w tym nieustannie obrażają głowę państwa, jednocześnie prowadzą zaciekłą kampanię przeciwko Radiu Maryja, przeciwko ojcu Rydzykowi. Chcą go wyeliminować, chcą w istocie wyeliminować Radio Maryja, bo osoba ojca Rydzyka i Radio Maryja są ze sobą ściśle związane. Można się z tymi czy innymi tezami, które poprzez Radio Maryja są przekazywane, zgadzać albo nie zgadzać. Ale twierdzenie, że to jest medium, które nie ma prawa istnieć w demokratycznym kraju, może paść tylko z ust osób, które są po prostu wrogami wolności i co za tym idzie – wrogami demokracji, bo bez wolności demokracji być nie może.
wiecej …

Dla kogo wolność słowa?
dr hab. Krystyna Czuba

Ataki na Radio Maryja trwają od kilku lat. Ale to, co dzieje się w ostatnich tygodniach wokół Radia Maryja i przeciwko Ojcu Dyrektorowi, należy do technik terroryzmu medialnego. Takich doświadczeń nie brakowało też Kościołowi w latach PRL. Aktami kłamstw i oszczerstw przez całe życie był uderzany ksiądz Prymas Wyszyński. Działo się to przed jego internowaniem, ale także i później, gdy wspierał Sobór Watykański II. Tak o tym mówił: “Były to przejawy trudnej do zrozumienia nienawiści posługującej się kłamstwem, oszczerstwem, plotką i różnymi zarzutami, które padały szczególnie na moją głowę” (Gniezno, 9.12.1964 r.). Podobne doświadczenia miał też ksiądz Jerzy Popiełuszko. Te działania ze strony mediów przeciwko Radiu Maryja wynikają przede wszystkim z tego, że przedstawia ono siłę oddziaływania na miliony słuchaczy w Polsce i wśród Polonii.
wiecej …

Radio, które buduje przestrzeń wolności
Artur Kowalski

Liberalne media atakujące Radio Maryja są wrogami wolności, a co za tym idzie – demokracji. Te same osoby, które szermują hasłami swobody wypowiedzi, chcą ją jednocześnie reglamentować na antenie rozgłośni, będącej fenomenem społecznym, jakiego nie było nie tylko w Polsce, ale i na świecie od 1939 roku. Te odważne słowa prawdy wypowiedziane w niedzielę przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na konferencji prasowej w Gdyni, demaskujące prawdziwe intencje autorów oszczerczej kampanii prowadzonej wszelkimi dostępnymi metodami, wywołały prawdziwą histerię wśród części mediów.
wiecej …