Ksiądz profesor Michał Czajkowski agentem UB

Ksiądz profesor Michał Czajkowski przez ponad 20 lat był agentem bezpieki. Znany duchowny miał donosić między innymi na księdza Jerzego Popiełuszkę. Tak wynika z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, na które powołuje się Zycie Warszawy.
Do dokumentów obciążających księdza Czajkowskiego dotarł w IPN dr Tadeusz Witkowski.

Z jego badaÅ„ wynika, że jeden z najbardziej znanych polskich duchownych, obecnie współprzewodniczÄ…cy Polskiej Rady ChrzeÅ›cijan i Å»ydów oraz współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, byÅ‚ w latach PRL jednym z najcenniejszych agentów SB. Z akt wynika, że duchowny współpracowaÅ‚ z SB w latach 1960-1984 pod pseudonimem Jankowski. DonosiÅ‚ m.in. na metropolitÄ™ wrocÅ‚awskiego, arcybiskupa BolesÅ‚awa Kominka, oraz twórców KOR-u: Jacka Kuronia i Jana Józefa Lipskiego – pisze “Å»ycie Warszawy”.

Najbardziej bulwersujÄ…ce – zdaniem gazety – sÄ… jednak szczegóły dotyczÄ…ce donosów na ksiÄ™dza Jerzego PopieÅ‚uszkÄ™. Od koÅ„ca lat 70. oficerem prowadzÄ…cym ksiÄ™dza Czajkowskiego byÅ‚ Adam Pietruszka, który kierowaÅ‚ późniejszÄ… operacjÄ… zamordowania kapelana SolidarnoÅ›ci. KsiÄ…dz Czajkowski miaÅ‚ mu przekazywać szczegółowe opisy planów ksiÄ™dza PopieÅ‚uszki. wiecej