Arkadiusz Mularczyk w Otwartym Mikrofonie.

Posel A. Mularczyk, J. Broniszewski i Myszka.
Posel A. Mularczyk, pan J. Broniszewski i Myszka.

Posel na Sejm RP V i VI kadencji a teraz kandydat do Europarlamentu z ramienia PiSu – Arkadiusz Mularczyk odwiedzil studio Otwartego Mikrofonu.

Rozmawialismy na temat sytuacji politycznej w Polsce, Europie i zblizajacych sie wyborach do Parlamentu Uni Europejskiej. Zapis rozmowy na antenie mozna odnalezc tutaj.

Wybory  odbeda sie juz za trzy tygodnie i Polacy w Chicago beda mogli glosowac na pana Mularczyka gdyz startuje on z  warszawskiej listy wyborczej.

Posel A. Mularczyk, niezrzeszona Myszka i kolezanka Myszki.
Posel A. Mularczyk, niezrzeszona Myszka i kolezanka Myszki.

Beda mogli,  jesli Konsulat w RP w Chicago ujawni przed dniem 7 czerwca informacje dotyczace chocby miejsca wyborow i  rejestracji przedwyborczej.

Posel A. Mularczyk obiecal zlozyc interpolacje poselska w sprawie powsciagliwosci polskich placowek zagranica w sprawie nadchodzacych wyborow do Europarlamentu a takze w sprawie domniemanych kosztow renowacji budynku nad jeziorem sluzacego za siedzibe polskiej placowki dyplomatycznej.

Dluga renowacja bydunku konsulatu stala sie powodem wielu – w tym moze rowniez niezasluzonych – plotek i urban legends dotyczacych jej przebiegu, warunkow i koncowego efektu. Wyjasnienia dotyczace tej sprawy pomogloby przede wszystkim samemu konsulatowi w jego kontaktach z Polonia.

Komunikat Konsulatu Generalnego RP w Chicago
w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że wybory do Parlamentu Europejskiego dla obywateli polskich przebywających w Stanach Zjednoczonych odbędą się w sobotę dnia 6 czerwca 2009 roku (w Polsce – 7 czerwca 2009 r.) w oparciu o Ustawę z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. nr 04.25.219 z późn. zm.), w związku z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
Prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.
Obywatele polscy, zamieszkujący lub przebywający w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Chicago (Stany: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin) będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w Polsce, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem z kraju w zaświadczenie o prawie do głosowania.
Zgłoszenie do spisu wyborców, prowadzonego przez Konsulat Generalny RP
w Chicago można wnieść ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną.
Adres Konsulatu Generalnego RP w Chicago:
1530 N. Lakeshore Drive, Chicago, IL 60610 („certified mail” z dopiskiem „wybory”)
Numery telefonów: 312 337 8166 wew. 201, 217 lub 232
Numery faksów: 312 337-7841; 312 337-0184; 312 337-7476
E-mail: polcon@polishconsulatechicago.org
Uwaga! Istnieje możliwość bezpośredniej rejestracji elektronicznej. Zgłoszenia należy dokonać pod następującym adresem:
https:// secure.e-konsulat.gov.pl/wybory
Po uruchomieniu powyższej strony należy wybrać państwo (Stany Zjednoczone Ameryki) oraz właściwą komisję i dokonać zgłoszenia. Po bezpośrednim zarejestrowaniu się dane wyborcy zostaną automatycznie umieszczone w spisie wyborczym dla wybranej komisji i nie należy dokonywać dodatkowych zgłoszeń w innej formie.
Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce stałego zamieszkania wyborcy, numer ważnego polskiego paszportu, a także urząd wystawiający i datę wydania paszportu oraz numer PESEL, jeśli wyborca go posiada, jak również numer i siedzibę komisji wyborczej, w której zamierza się oddać głos (formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu).
Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5-tym dniu przed dniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (do dnia 2 czerwca br.). Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną do urzędu po dniu 2 czerwca br. nie zostaną uwzględnione w spisie.
Na żądanie osoby uprawnionej, umieszczonej w spisie, zmieniającej miejsce pobytu przed dniem wyborów konsul, na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania.
Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach
do Parlamentu Europejskiego odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 8:00 a 20:00 czasu miejscowego (8 A.M– 8 P.M). Warunkiem koniecznym do oddania głosu jest stawienie się w wybranej siedzibie komisji (do której nastąpiła wcześniejsza rejestracja) z ważnym polskim paszportem.
Numery i adresy lokali obwodowych Komisji Wyborczych w okręgu konsularnym KGRP w Chicago:
Komisja nr 125 – Konsulat Generalny RP w Chicago, 1530 N. Lakeshore Dr., Chicago
Komisja nr 126 – Związek Podhalan w Ameryce Płn., 4808 South Archer Avenue, Chicago
Komisja nr 127 – Parafia Św. Agaty, 3239 South 9th Street, Saint Louis (Missouri)
Komisja nr 128 – Parafia Św. Konstancji, 5843 West Strong Street, Chicago
Komisja nr 129 – Parafia Św. Jacka, 3636 West Wolfram Street, Chicago
Komisja nr 130 – Amerykańsko-Polskie Centrum Kulturalne, 2975 East Maple Road, Troy
(Michigan)

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl