Ksiądz profesor Michał Czajkowski agentem UB

Ksiądz profesor Michał Czajkowski przez ponad 20 lat był agentem bezpieki. Znany duchowny miał donosić między innymi na księdza Jerzego Popiełuszkę. Tak wynika z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, na które powołuje się Zycie Warszawy.
Do dokumentów obciążających księdza Czajkowskiego dotarł w IPN dr Tadeusz Witkowski.

Z jego badaÅ„ wynika, że jeden z najbardziej znanych polskich duchownych, obecnie współprzewodniczÄ…cy Polskiej Rady ChrzeÅ›cijan i Å»ydów oraz współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, byÅ‚ w latach PRL jednym z najcenniejszych agentów SB. Z akt wynika, że duchowny współpracowaÅ‚ z SB w latach 1960-1984 pod pseudonimem Jankowski. DonosiÅ‚ m.in. na metropolitÄ™ wrocÅ‚awskiego, arcybiskupa BolesÅ‚awa Kominka, oraz twórców KOR-u: Jacka Kuronia i Jana Józefa Lipskiego – pisze “Å»ycie Warszawy”.

Najbardziej bulwersujÄ…ce – zdaniem gazety – sÄ… jednak szczegóły dotyczÄ…ce donosów na ksiÄ™dza Jerzego PopieÅ‚uszkÄ™. Od koÅ„ca lat 70. oficerem prowadzÄ…cym ksiÄ™dza Czajkowskiego byÅ‚ Adam Pietruszka, który kierowaÅ‚ późniejszÄ… operacjÄ… zamordowania kapelana SolidarnoÅ›ci. KsiÄ…dz Czajkowski miaÅ‚ mu przekazywać szczegółowe opisy planów ksiÄ™dza PopieÅ‚uszki. wiecej

O Radiu Maryja – J. KaczyÅ„ski, Prof Peter A. Redpath, dr hab. Krystyna Czuba

W Polsce trwa walka o dusze Zachodu
Peter A. Redpath – profesor zwyczajny St. John’s University

BiorÄ…c pod uwagÄ™ arbitralnÄ… redukcjÄ™ jÄ™zyka politycznego do jÄ™zyka zsekularyzowanego i oÅ›wieconego, czy tego, co nazywa siÄ™ “jÄ™zykiem tolerancyjnym”, przez co rozumie siÄ™ jÄ™zyk, który pozostaje w zgodzie z ich Å›wieckimi poglÄ…dami, współczeÅ›ni zsekularyzowani fundamentaliÅ›ci majÄ… tendencjÄ™ do popadania w histeriÄ™ na samÄ… myÅ›l o istnieniu silnego katolickiego medium na arenie publicznej. Z samej swej natury zsekularyzowani fundamentaliÅ›ci uznajÄ… takÄ… religijnÄ… obecność za istotowo irracjonalnÄ…, moralnie i spoÅ‚ecznie zacofanÄ…, nieoÅ›wieconÄ…, nietolerancyjnÄ… – i nietolerowalnÄ….
wiecej …
Continue reading O Radiu Maryja – J. KaczyÅ„ski, Prof Peter A. Redpath, dr hab. Krystyna Czuba

Siedlisko neokonserwatystow

The Project for the New American Century intends, through issue briefs, research papers, advocacy journalism, conferences, and seminars, to explain what American world leadership entails. It will also strive to rally support for a vigorous and principled policy of American international involvement and to stimulate useful public debate on foreign and defense policy and America’s role in the world.

William Kristol, Chairman

http://www.newamericancentury.org/